HÜKÜMLER & KOŞULLAR

“REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ” KULLANIM KOŞULLARI


 
İşbu “REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ”, REHAU Polimeri Kimya Sanayi A. Ş. (“REHAU”) tarafından yönetilmekte olan REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ üyeleri/katılımcıları için; kendisine REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ dâhilinde sunulacak avantajlardan yararlanma şartlarını ve buna ilişkin kullanım koşullarını belirlemektedir.       TANIMLAR
 
İşbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nda yer alan; 
 
REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ: Programa, rewards.rehau.com.tr web sitesi üzerinden üye olan gerçek/tüzel kişilere, REHAU markalı ürünleri almaları şartı ile puan, hediyeler kazandıran pazarlama programını,   
 
ÜYE(LER)/KATILIMCI (LAR): İşbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’na üye olan gerçek/tüzel kişiyi,        

 

ÜRÜN (LER): REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ kapsamında REHAU yetkili satıcıları tarafından satılan her türlü REHAU markalı ürünleri,          
 
REHAU SATIŞ NOKTALARI: REHAU ürünlerinin yetkili satıcısı olan her türlü distribütör, bayi vb. satış noktasını,      
 
KİŞİSEL VERİ: REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’na üye olmak amacıyla, ÜYE’den alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgilerini,   
 
HEDİYE PUAN: ÜYELER’in REHAU ürünlerini almak suretiyle REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ sistemi tarafından belirlenecek farklı uygulamalarla kazanacakları puanları,          
 
HEDİYE KATALOĞU: ÜYELER’in harcamalarıyla elde ettikleri hediye puanları karşılığında kullandırılacak olan hediyelerin yer aldığı kataloğu,   
  
WEB SİTESİ: REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ üyelik, katılım koşulları hizmetler, hediyeler vb. nin yer alacağı veri tabanını,          
 
ifade etmektedir.     
 
Yukarıda ve işbu “REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ”nda yer alan “Hediye Puan” ve “Hediye Kataloğu” sözcükleri, REHAU’nun Program’da yapacağı geliştirmeler ve değişiklikler neticesinde her zaman farklı sözcükler ile değiştirilebilir. Değiştirilmiş sözcükler ilke olarak yine yukarıda belirtilen “Hediye Puan” ve “Hediye Kataloğu” anlamını taşımaya ve o şekilde anlaşılmaya devam eder. Hediye Puan ve Hediye Kataloğu uygulamaları, REHAU’nun inisiyatifinde olarak değiştirilebilir ya da sonlandırılabilir.          
 
ÜYE/KATILIMCI, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’na üye olarak, işbu “REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.           
 
ÜYE, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, üyelik için gerekli kişisel verileri, alışveriş bilgileri ve websitesi kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, ÜYE’nin konum verisi; ÜYE’ye özel içeriklerin, kampanyaların, avantajların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’na aktarılmakta ve REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ tarafından işlenmektedir.  ÜYE’nin, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ  tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’na aktarılması ve işlenmesi zorunludur. ÜYE, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nda değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.
 
PROGRAM ÜYELİĞİ       

 1. ÜYELER’in, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ özelliklerinden, kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, rewards.rehau.com.tr adresinden üyeliği gerçekleştirmeleri ve işbu kullanım koşullarını kabul etmeleri gerekir.

 

 1. ÜYE, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’na giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, şirket bilgileri, cinsiyet ve üye gezinme bilgileri gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.

 

 1. REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ üyelik kaydı, ÜYE’den herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. ÜYE, uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.

 

 1. ÜYE, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’na üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya ÜYE’nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nın sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

 

 1. ÜYE, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların ve HEDİYE PUAN bakiyesinin kullanılması ile ilgili REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nı sorumlu tutamayacaktır.

 

 1. ÜYELER, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz, devredemez ve başkasına kullandıramazlar. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ üyeliği derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.

 

 1. REHAU, önceden haber vermeksizin REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nın şartlarını değiştirebilir, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nı durdurabilir.

 

 1. REHAU tarafından ÜYELER’e yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, Uygulama’da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. ÜYE’nin bu iletileri alamaması web sitesine girememesi sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk ÜYE’ye aittir.

 

 1. ÜYE, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda, üyeliği sona erecektir. ÜYE, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, ÜYE’nin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir.

 

 1. Üyeliğin sona vermesi durumunda veya REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde, üyeliği süresince kazanılan hediye puanlar ve ÜYE’ye kazandırılan haklar REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ tarafından silinecek, geri alınacak ve kendiliğinden kesin olarak sona erecektir.

 

 1. ÜYE’nin vefat etmesi/şirketin tasfiye olması veya fiilen REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nı kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nın kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya REHAU’nun REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nı sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.  

 

 1. İşbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ, ÜYELER’den herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde ÜYELER de,  REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona ermesi halinde, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’dan herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 
HEDİYE PUAN KAZANIM VE KULLANIMI            

 1. ÜYELER, REHAU markalı ürünlerin yetkili satıcılarından REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nın uygun gördüğü ürün ve hizmet alışverişlerinde, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ tarafından belirlenecek farklı bazı uygulamalar ile HEDİYE PUAN kazanacaktır.        

 

 1. HEDİYE PUAN kazanım katsayısı, miktarı, koşulları ve geçerli olduğu süre REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ tarafından belirlenmekte olup, farklı işlemler için farklı katsayıda veya miktarda puanlar kazanılabileceği gibi hiç puan kazanımı gerçekleşmeyen işlemler de olabilir. Puan kazanımı, üye bazında da farklılık gösterebilir.

 

 1. HEDİYE PUAN kazanımı gerçekleşen bir işlemin herhangi bir surette geçersiz hale gelmesi veya iade edilmesi durumunda, işlemden kazanılan tüm HEDİYE PUAN bakiyesi, ÜYE’nin hesabından düşülmektedir.

 

 1. HEDİYE PUAN kazanım ve iade sürecinde herhangi bir şüpheli aktivite gözlenmesi durumunda REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ, ÜYE’nin puanlarını sıfırlama, üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ, ÜYE hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ÜYE sorumlu olacaktır. Ayrıca ÜYE, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış olduğu HEDİYE PUAN vb. tüm haklarını kaybedecektir.  

 

 1. ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi durumunda, o güne kadar kazanılmış ve geçerliliğini yitirmemiş HEDİYE PUAN bakiyesi de silinecektir. ÜYE’nin tekrar üye kaydı yaratması durumunda, HEDİYE PUAN bakiyesi iade edilmeyecektir.

 

 1. ÜYE, kazanacağı HEDİYE PUAN ile HEDİYE KATALOĞU’nda yer alan çeşitli hediyelerden faydalanabilecektir.  Söz konusu hediyelerden faydalanılmasıyla ilgili şartlar, HEDİYE KATALOĞU REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ web sitesinde yayınlanacaktır.  HEDİYE KATALOĞU’nda yer alan hediyeler, REHAU tarafından her zaman değiştirilebilecek ya da kaldırılabilecektir.   

 

 1. ÜYE, HEDİYE KATALOĞU’nda belirtilen hediyeleri alabilmek için satın aldığı ürüne ilişkin faturaları REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ web sitesinde oluşturulacak sisteme yükleyecek bunun karşılığında puan kazanacak ve puan karşılığı hediyesini alabilecektir.

 

 1. ÜYE, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ tarafından gerçekleşecek kampanyaları hediye kataloglarını bizzat takip edecektir. REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nın, ÜYELER’i bilgilendirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

VERİ PAYLAŞIMI 

 1. “REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları”nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.  ÜYELER, kişisel verilerinin REHAU tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. REHAU söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. 

 

 1. ÜYE sıfatıyla işbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.

 

 1. REHAU, ÜYE’nin paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. REHAU, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

 
DİĞER HÜKÜMLER        

1.   ÜYE, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin,  REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 1. REHAU, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nın kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.

 

 1. REHAU, REHAU markalı ürünlerin yetkili satıcıları veya ÜYE’nin nam veya hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici/ticari işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda bulunmadığı gibi, Yetki Satıcılar veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. REHAU, tüm bu ürünle ilgili tüm şikayetlerde, aracı, vekil, komisyoncu, acente, ortak, pazarlamacı, temsilci konumunda değildir; Yetkili Satıcılar veya ÜYE’nin nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda bulunmadığı gibi, Yetkili Satıcılar veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur.

 

 1. REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

 

 1. REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ programını durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir.

 

 1. REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ, güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ve/veya ÜYELER’in üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili ÜYELER’in üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ, ilgili ÜYELER hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili ÜYELER sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili ÜYELER, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül puan vb. tüm haklarını kaybedeceklerdir.  

 

 1. Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nın ÜYELER’e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. REHAU, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 

 1. REHAU, işbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının …………………. sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:            
Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve kişisel veriler, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ’nda saklanan veriler ile ÜYE kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.        


Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:  
İşbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.      


Yürürlük:
İşbu REHAU TESİSATIN USTALARI KULÜBÜ Kullanım Koşulları, ÜYE’nin üyeliğinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.